Anasayfa | Ürünler ENG
a
Erişim:
+90 212 243 57 78


Teknik Yazı

AB Yönetmeliği 94/9/AT (ATEX100a) ye göre;


Patlamaya Karşı Korumalı İşletme Araçları Sınıflandırması

 

Patlayıcı ortamların sınıflandırılması


ZON0
Sürekli veya uzun süreli patlayıcı gaz veya buhar bulunan yerler
Örnek:
Patlayıcı gaz tankları, buharlkaştırıcı, reaksiyon kaplarının iç kısımları gibi

ZON1
Zaman zaman ve kısa süreli patlayıcı gaz veya buhar bulunan yerler
Örnek: Zon0 'a yakın bölgeler, vana ve klape yakınları gibi

ZON2
Normal çalışma icabı patlayıcı gaz oluşma ihtimali olmayan, ancak, tamir bakım arıza gibi hallerde ender gaz oluşabilen yerlerdir.

Aynı şekilde patlayıcı toz ortamları da üçe ayrılır, ancak kodlama sistemi; ZON20, ZON21, ZON22 şeklindedir.

Ex-Proof ZonesCihazların Sınıflandırılması

Sınıf I
Sınıf II
Kömür ocakları, yeraltı ve yer üstü tesisleri
Metan gazı (CH4) ve kömür tozlu ortamlar
Kömür madenleri dışındaki tüm sanayi kolları
Gazlı ve tozlu ortamlar
ATEX 100a' ya göre cihazların kategorileri ve kullanım ortamları
Sınıf I
Sınıf II
Kategori
Kategori
M1
Yüksek güvenlikli, özellikli
ZON0
1
Yüksek güvenlikli, özellikli
ZON0
M2
Yüksek güvenlikli
ZON1
2
Yüksek güvenlikli
ZON1
M3
Normal Güvenlikli
ZON2
3
Normal Güvenlikli
ZON2


Gazlı ortamlar için öngörülen aletler ayrıca G (gas) , tozlu ortamlar için ise D (dust) işareti ile belirlenir. Örnek: Kategori 1G, 1D, 2D, 3G gibi, veya her iki işaret de kullanılabilir 2GD, 3GD gibi

 

Patlayıcı Gaz Grupları

I A IIA IIB IIC
Metan Etan, Bütan, Propan gibi Doğal Gaz Hidrojen, Asetilen


 

 

  


Atex 100a ve Avrupa Normlarına (EN) Göre Cihazların Etiketleri


ex-proof ikon CE Ex II (1) G (T5)

ex-proof ikon Eex II d (e) T5/T6 EN50014


Ex- Proof Aletlerin Kullanım Yerleri

ZON
Kategori
Koruma Tipi
ZON 0
1
ia Kendinden Emniyetli
ZON 1
1+2
Ex-n (non sparking) hariç tüm diğer koruma tipleri
ZON 2
1+2+3
Tüm koruma tipleri, Ex-n (non sparking yeterli)
  • Zon0 olarak belirlenen patlayıcı bir ortamda yalnızca kendinden emniyetli korunmuş ve Ex-ia kategorisinde bir alet kullanılabilir(ölçü dedektörü)
  • Alt Zon lar ve kategoriler için yapılan aletler üst zonlarda da kullanılabi,lir. Yalnız Zon2 de çalışan bir aletin non-sparking tip (Ex-n) olması yeterlidir. Ancak Ameriakn uygulamasındaki non-sparking ile karıştırılmamalıdır.


IEC ve EN ye göre Isı Grupları

Isı Grubu
Aletin Maksimum Yüzey Sıcaklığı
Patlayıcı Ortamın Patlama Sıcaklığı
T1
450 °C
> 450 °C
T2
300 °C
> 300°C <450 °C
T3
200 °C
>200 °C <300 °C
T4
135 °C
>135 °C <200 °C
T5
100 °C
>100 °C <135 °C
T6
85 °C
>85 °C <100 °C

 


Isı ve Gaz Grupları

Gaz
T1
T2
T3
T4
T5
T6
I
Metan

IIA
Aseton Etil Alkol Petrol Aset Aldehitler    
Etanlar Amil Asetatlar Mazot Etil Eter
Etilaseton n-Bütanlar Uçak Yakıtı  
Amonyaklar n-bütilalkol Fuel Oil  
Benzol   n-heksan  
Asetik Asit      
Karbon monoksit      
Metanol      
Propanlar Toluenler      
IIB
Doğal Gaz Etilen        
IIC
Hidrojen Asetilen     Karbon di Sülfit  

 

 

 

Empomotor.Com © 2009 | Erişim | Tasarım: Gerbsil